Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP HCM- HD Bank
Tên tài khoản:   CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THÁI BÌNH    
Số tài khoản: 006704070013879
Chi Nhánh  Cộng Hòa, TP HCM

 

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : TRAN THI TRANG                                                                           
Số tài khoản : 0511 000 405 377
Chi Nhánh Quận 5, TP HCM

 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank

Tên tài khoản : PHAM THE ANH                                                                           
Số tài khoản : 1606 2057 22411
Chi Nhánh An Phú, TP HCM

 

 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank
Tên tài khoản : PHAM THE ANH                                                                       
Số tài khoản : 100 000 431 647
Chi Nhánh Tân Bình, TP HCM

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
Tên tài khoản : TRAN THI TRANG                                                                
Số tài khoản : 0600 375 67526
Chi Nhánh Cộng Hòa , TP HCM

 

 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank
Tên tài khoản : TRAN THI TRANG                                                                   
Số tài khoản : 7728 6868 6868
Chi Nhánh

TP HCM

 

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - BIDV Bank
Tên tài khoản : TRAN THI TRANG                                                                 
Số tài khoản : 1401 0000 950 804
Chi Nhánh Quận 5 , TP HCM